top of page

ANLÄGGNINGEN

Där hästar får vara hästar

Viby Berga Gård har anor från 1700-talet och består av sammanlagt 325 ha sammanhängande mark+ arrendemark på 40 ha. Gården har ett mycket bra läge nära motorvägen, 8 km utanför Eskilstuna mot Strängnäs och ca 1 timmes körtid till Stockholm. Sundbyholms travbana nås på 10 minuter och inom en radie av 20 mil finns åtta stycken travbanor.

På Viby finns 13 stora fölboxar, en lösdrift+ bete. Här har vi dom dräktiga stona för att kunna övervaka på bästa sätt. Stona står alltid på box vid fölning där dom övervakas genom kamera. Dom är även utrustade med sele som larmar vid både värme och position.

På Berga har vi en anläggning för travhästar med både rak-, rund och djupsandbana, skogslingor och två skrittmaskiner. 

Här finns även fem stall och ett stort antal lösdrifter. Stallarna på Berga hyrs ut till travtränare och Iikka Nurmonen, Koskela Training Stable samt Patrik Jacobsson finns inhyrda. Banorna håller mycket hög standard året om och nyttjas även av andra tränare. Själva använder vi ett antal lösdrifter till unghästar och ston, samt beten.

Stora Pösa ligger i direkt anslutning till Berga och har 6 boxar, en lösdrift och ett bete.

Pösa hyrs utav Victor Ideborn Flink med familj.

Övre stallen Berga
Gårdsbild övre stallet och hus Berga
Stall Viby
Stall Viby
Stall Pösa
Ett av nedre stallen Berga
Duschhus nedre stallen
Höskörd
Höskörd
Lösdrift Viby
Vinterharvning av ridbana
Rundbanan Berga
Del av allén Berga
Ston med föl bete Viby
Hingstbete Berga
Ston med föl Viby
Stall Viby
Lösdrift Berga
Allén Berga
Stenladugården Viby
Lösdrift Berga
Foderautomat finns i alla boxar på B
Ett av nedre stallen Berga
Ett av nedre stallen Berga
bottom of page