top of page

Fy så obehagligt!

Ingen har väl missat att det just nu härjar EHV-1, virusabort av värsta sorten den neurologiska formen. Hittills har två hästar dött och flera har insjuknat och just nu finns smittan i två olika stall. Det är Skånsta ryttare i Österåkers kommun, Åkersberga och även ett stall i Östhammars kommun, Uppsala.

Jag är paniskt livrädd för smittor och speciellt virusabort av förståeliga skäl. Men den neurologiska formen drabbar även icke dräktiga ston hårt. Alla mina ston är vaccinerade, men dessvärre skyddar inte vaccinet mot just denna form och det finns heller ingen medicin att behandla med.

Vi måste verkligen hjälpas åt att inte sprida detta vidare och tänka oss för om vi måste röra oss mellan olika stallar genom ordentlig rengöring och byte av både kläder och skor. Det allra bästa är förstås om man kan undvika att röra sig mellan olika stall, själv har jag sagt ifrån till en inackordering som jag lovat plats från 1 februari.

Jag blev väldigt glad idag när jag fick höra att en utav travtränarna på Berga redan vaccinerar alla sina hästar mot virusabort och att ytterligare en skulle börja med det. På så sätt blir smittspridningen mindre, men mot just denna variant hjälper det förstås inte. Att få in detta i sin besättning är verkligen en mardröm!

Låt oss få uppleva nyfödda föl även i år, här nedan följer lite råd som jag kopierat från Ridenews.

Nyfödd Predator MVG

Smittskyddsråd för EHV-1, virusabort sammanställt av SVA och Gittan Gröndahl

 1. Om du har besökt en anläggning som kan ha haft smitta, ska du tvätta dina kläder och rengöra skor och annan utrustning. Tvätta och desinficera händerna. Det är alltid en bra rutin efter alla besök på hästgårdar eftersom man inte säkert vet smittläget.

 2. Om din häst har besökt en anläggning som kan ha haft smitta, ska du inte åka på hästsammankomster med den förrän det gått minst 21 dagar utan tecken på sjukdom. Följ hästarnas temperatur och välbefinnande dagligen.

 3. Risken för sjukdom är högre om din häst har haft direktkontakt med en sjuk häst, eller delat stall, hage, skötare eller utrustning med en sjuk häst inom de senaste 10 dagarna.

 4. Risken för sjukdom är lägre om din häst inte har haft någon kontakt enligt ovanstående punkt eller om det gått över 10 dagar sedan kontakten och den inte visat symptom.

 5. Om din häst visar symptom: feber, luftvägssymptom eller neurologiska symptom, eller är ett sto som har kastat sitt foster, ska du isolera hästen och anläggningen och tillkalla veterinär för provtagning. Ibland finns inte virus i näs- och blodprov fastän hästen är infekterad. Om virusabort ändå misstänks, kan nytt prov tas inom 2 – 4 dagar.

 6. Om ditt stall har drabbats, ordna med isolering, skyddskläder och handhygien så att smittan inte sprids. Isolera sjuka hästar från friska om det är möjligt. Mät hästarnas temperatur en eller två gånger per dag. Notera näsflöde, ögonflöde, svullna ben, vinglighet, svaghet, slapphet i svansen, och svårigheter att urinera. Håll veterinär och alla i stallet informerade om rådande läge. Informera besökare och dem som nyligen haft hästar på anläggningen om smittrisken.

 7. Isolering bör hållas i minst tre veckor efter sista symptom.

 8. Rengör och desinficera utrymmen där kastning skett samt infekterade hästars stall och utrustning.

 9. Stress kan aktivera en latent herpesinfektion. Undvik därför stressande situationer för dräktiga ston. Ston bör föla i sin hemmiljö och de ska inte flyttas under sista delen av dräktigheten. Håll dem avskilda från unghästar och tävlingshästar och hantera dem före de andra.

 10. Separat personal bör sköta de olika enheterna tävlingsstall, karantänsstall, unghäststall respektive avelsston som rutin.

 11. Undvik transporter som blandar hästar från olika besättningar.

 12. Placera nytillkomna hästar i ett karantänsstall några veckor.

 13. Kontrollera nytillkomna hästars temperatur och sjukdomstecken varje dag.

 14. Om du har en anläggning som tar emot besökande hästar, efterfråga hälsostatus (så kallad hästägareförsäkran)

 15. Om du vill vaccinera dräktiga ston kan vaccin med indikation mot kastning orsakad av EHV-1 ges i en serie enligt tillverkarens rekommendation. Skyddseffekten tar tid att bygga upp och är inte hundraprocentig.

 16. Vaccin med indikation mot luftvägsinfektion orsakad av EHV-1 kan ges förebyggande till andra än dräktiga hästar enligt tillverkarens rekommendation, vanligtvis en serie med grundvaccinationer följt av påfyllnadsdos varje halvår. Skyddseffekten tar tid att bygga upp och är inte hundraprocentig.

 17. Inget vaccin skyddar mot den neurologiska formen av EHV-1.

15 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

All in!

Comments


bottom of page